Menü
Kosár

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

PANNON NATESSEX KFT. 

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a https://natessence.hu/ honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a https://natessence.hu/ megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybe vevő) által az PANNON NATESSEX KFT.. – székhelye: 7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 189.., adószám: 25363490217továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybe vevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a https://natessence.hu/ szolgáltatásai (különösen megrendelés) igénybevételének feltétele. Amennyiben ezen adatokat Igénybe vevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá – a hírlevélre történő önkéntes feliratkozás esetén – marketing célú felhasználásához.

A regisztráció, illetve a https://natessence.hu/ szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

A regisztráció során az Igénybevevő a megrendelés teljesítéséhez és azonosításhoz szükséges személyes adatait, így nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási, illetve szállítási címét köteles megadni, ezen túlmenően önkéntesen feliratkozhat a hírlevélre.

A megrendelések teljesítésére a Szolgáltató külső szerződéses feleket vehet igénybe. Szolgáltató az említett külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat.

Az adatkezelő a felhasználók által a weboldalon megadott személyes adatokat csak a rendelés teljesítése céljából használja fel. Ettől eltérő célokra adatfelhasználás nem történik. Az adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat harmadik fél vagy hatóság részére kizárólag csak előzetes felhasználói hozzájárulás esetén adja ki (hacsak ettől eltérően a törvény kötelező erővel nem rendelkezik).

A felhasználók által a weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül a felhasználó által a bejelentkezéshez és/vagy regisztrációhoz használt számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Az említett cookie-at a Google biztosítja, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

Az adatkezelésre a https://natessence.hu/ internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikke 1. pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja az adatkezelő jogos érdeke, hogy biztosítsa a weboldalon elérhető szolgáltatásokat (megrendelések teljesítése, számlázás). Az adatkezelő az adatokat csak a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználók kérésére kerülnek törlésre, de ezek nem érinthetik az egyes jogszabályokban (pl. számviteli törvény) meghatározott adatmegőrzési kötelezettséget.

A személyes adatokat elsősorban a Szolgáltató illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. A megismert személyes adatok tekintetében titoktartási megállapodás köti szolgáltató munkatársait.

A weboldalon automatikusan adatrögzítés statisztikakészítés céljából, valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme érdekében történik.

A felhasználói regisztráció során a szolgáltatás nyújtás biztosítása érdekében megadott személyes adatok kezelése a regisztráció során felhasználói hozzájárulást követően veszi kezdetét, majd a felhasználói adatok törléséig tart. Nem a szolgáltatás nyújtás céljából tárolt adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától az adat törléséig tart.

Felhasználó (érintett) bármikor jogosult tájékoztatást és betekintést kérni az Üzemeltető (adatkezelő) által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult kérni adatai törlését, mozgatását vagy tiltakozhat, illetve korlátozhatja az adatainak kezelését.

Üzemeltető (adatkezelő) a Felhasználó (érintett) kérésére köteles tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból jogosultak megtekinteni adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban köteles megadni a felhasználó (érintett) által kért tájékoztatást.

 

A Felhasználó (érintett) az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: https://naih.hu/

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.